Print Thứ Năm, 26/11/2020 17:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3557 phê duyệt bổ sung (đợt 2) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thủy Nguyên.

Theo đó, tổng số sự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất là 05 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 55,63 ha.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện Thủy Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thủy Nguyên theo quy định; rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của huyện, loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

UBND huyện Thủy Nguyên có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Thùy Chi

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thủy Nguyên (Đợt 2)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác