Print Thứ Năm, 17/03/2022 10:30 Gốc

Sáng 17/3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Hội nghị phát động Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV với chủ đề Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Năm 2022, thành phố Hải Phòng lựa chọn Chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động Giải Báo chí với chủ đề Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững nhằm cổ vũ, khích lệ các nhà báo, phóng viên viết, sáng tác các tác phẩm báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…. nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố; phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động của hệ thống chính trị thành phố, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội của thành phố.

Quang cảnh Lễ phát động Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV.
Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo phát biểu tại Lễ phát động.
Ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Lễ phát động.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát tính từ ngày 01/1/2022 đến ngày 30/11/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30/11/2022 (theo dấu bưu điện). Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét trao Giải.

Vòng sơ khảo tiến hành từ ngày 05/12/2022 đến ngày 10/12/2022; Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022; Hội nghị tổng kết, công bố và trao giải dự kiến ngày 20/12/2022.

Cơ cấu giải thưởng năm 2022 gồm 19 Giải, cụ thể: 02 Giải A, 03 Giải B, 04 Giải C và 10 Giải Khuyến khích. Các tác giải, tác phẩm đoạt giải được tặng thưởng như sau: 02 Giải A: 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 03 Giải B: Mỗi giải 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 04 Giải C: Mỗi giải 5.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Phát động Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ IV với chủ đề Chuyển đổi số – động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác