Print Thứ Bảy, 23/07/2022 15:55 Gốc

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng vừa có Công văn số 2912/SLĐTBXH-LĐTL ngày 20/7/2022 về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, Công văn số 1581/VP-VX ngày 04/7/2022 của UBND thành phố về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai nội dung công văn như sau:

Trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ là hành vi vi phạm nguyên tắc “trung thực” theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật Lao động và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật Lao động. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Lao động đây là trường hợp HĐLĐ vô hiệu toàn bộ.

Người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ: HĐLĐ sẽ bị vô hiệu toàn bộ.

Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Bộ luật Lao động và mục 3 Chương III của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Theo đó, Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu. Việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Lao động và Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP. Tại khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định: “Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung:

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận, huyện: Triển khai nội dung trên tới các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Đề nghị Liên đoàn lao động thành phố triển khai tới các cấp công đoàn, tuyên truyền cho người lao động về những nội dung trên, qua đó ngăn ngừa việc người lao động cho mượn hoặc mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ.

BHXH Thành phố thực hiện đồng thời triển khai tới BHXH các quận, huyện một số nội dung: Triển khai nội dung trên tới các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Có biện pháp rà soát, nhận biết việc đóng trùng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH để từ đó tránh được việc đóng trùng bảo hiểm khi người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ, tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, rà soát để phát hiện sai phạm và có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo quyền của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai nội dung trên tới người lao động tại doanh nghiệp. Khi tuyển dụng người lao động cần xác minh, làm rõ hồ sơ, sơ yếu lý lịch của người lao động, tránh tình trạng người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ.

Thái Bình

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động sẽ bị vô hiệu toàn bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác