Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Đây là tên đề tài khoa học được tư vấn đánh giá, nghiệm thu chiều ngày 15/1/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thành phố Hải Phòng. Hội đồng khoa học và công nghệ cấp thành phố do PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ tịch. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Gia Khánh; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc; đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thành ủy và phóng viên các cơ quan báo chí – truyền thông trên địa bàn thành phố.Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ năng công tác tuyên giáo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay (như: Kỹ năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; Kỹ năng sư phạm; Kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết, đối thoại; Kỹ năng phân tích – tổng hợp; Kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội) và đánh giá thực trạng kỹ năng của cán bộ làm công tác tuyên giáo tại thành phố Hải Phòng, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Cụ thể là: Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo và nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo; Đổi mới nội dung phương pháp cách thức đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ tuyên giáo theo hướng hiện đại, phù hợp với đối tượng công tác; Phát huy tinh thần tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức toàn diện và thông qua hoạt động thực tiễn để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, phát triển kỹ năng tuyên giáo; Thực hiện tốt chính sách nâng cao đời sống vật chất tinh thần và tăng cường đầu tư kinh phí, từng bước hiện đại hóa công cụ, phương tiện phục vụ công tác tuyên giáo; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của trường Chính trị Tô Hiệu và các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện; Nhóm giải pháp nâng cao các kỹ năng công tác tuyên giáo…

Nhận xét về đề tài, Hội đồng khoa học thành phố đánh giá: kết quả nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng giúp lãnh đạo thành phố tham khảo nhằm đề ra các biện pháp nâng cao kỹ năng công tác tuyên giáo; và là tài liệu giảng dạy hữu ích tại trường Chính trị Tô Hiệu và các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện. Với kết quả này, đề tài đạt 92,7 điểm, xếp loại xuất sắc, và được Hội đồng khoa học đề nghị thành phố nghiệm thu.

Trường Xuân – Cổng TTĐT Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng 16/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tại thành phố Hải Phòng trong tình hình hiện nay
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác