Print Thứ Bảy, 24/09/2022 18:10 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 và Công văn số 6221/NHNN-TD ngày 06/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng vừa công bố Đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh chính sách, khó khăn, vướng mắc liên quan đến Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.

Theo đó, số điện thoại tiếp nhận các phản ánh chính sách về hỗ trợ lãi suất trong giờ hành chính là: 0225.3842.641; ngoài giờ hành chính: 0913.575.807 (Đồng chí Trần Hồng Cường, Chánh Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh Hải Phòng).

Theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

2. Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng công bố Đường dây nóng liên quan đến Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác