Print Thứ Năm, 23/12/2021 09:46 Gốc

UBND thành phố vừa Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả tự chấm điểm và xác định vị trí xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện do ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch Hội đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng 7 thành viên Hội đồng là lãnh đạo các ngành chức năng của thành phố.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; chỉ đạo việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện công tác CCHC; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện; tổng hợp vào điểm tự đánh giá của các địa phương, đơn vị, xác định điểm và vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Sở, ban, ngành và các quận, huyện; đồng thời trình UBND thành phố xem xét, quyết định phê duyệt điểm Chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả công tác CCHC hằng năm của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện…

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Nội vụ, đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị liên quan thực hiện tổ chức thẩm định, tổng hợp kết quả tự chấm điểm của các đơn vị, khảo sát lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện công tác CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện…

Tài liệu đính kèm: di-3857-QD-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết quả tự chấm điểm và xác định vị trí xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác