Print Thứ Hai, 19/08/2019 16:51

Nhằm tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ngành chức năng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; giám sát chặt chẽ cơ sở sản xuất kinh doanh và dự án trên địa bàn thành phố, có chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Ảnh minh họa

Đồng thời, giao Sở Công thương chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy định về việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo môi trường.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, theo đó yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, lập kế hoạch cụ thể để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trọng điểm sử dụng nhiều tài nguyên, tiêu hao nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, phải thông báo công khai các cơ sở sử dụng năng lượng, tài nguyên còn lãng phí, chưa thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và có giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nung, các thiết bị, phương tiện vận tải đã quá hạn sử dụng gây ô nhiễm môi trường, chấn chỉnh công tác khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản và kiểm soát việc xả thải ra môi trường…

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác