Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

UBND thành phố vừa phê duyệt Đề cương Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…) trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Rặng thị cổ hàng trăm năm tuổi dưới chân núi Ngọc là điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn của nhân dân và du khách thập phương

Nội dung Đề án nêu thực trạng tài nguyên du lịch tự nhiên, phát triển du lịch quận Đồ Sơn giai đoạn 2013-2018; tìm hiểu một số bài học kinh nghiệm xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch từ việc bảo tồn, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên tại một số địa phương trong nước; một số định hướng và giải pháp đối với Đồ Sơn.

Trong đó có các giải pháp như: xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng; quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất triển khai; xác định các dự  án ưu tiên đầu tư; khôi phục, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng; quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch…

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…) trên địa bàn quận Đồ Sơn, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn Sở Du lịch thực hiện theo quy định hiện hành.

NP – An ninh Hải Phòng 10/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng trên địa bàn quận Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác