Print Thứ Tư, 12/07/2023 11:55 Gốc

Sáng 12.7, Bộ Công thương công bố kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất về quản lý và điều hành cung cấp điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1.1.2021-1.6.2023).

Thông tin từ Bộ Công thương, sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật về thanh tra, Đoàn thanh tra đã có báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương kết quả tại Báo cáo số 19 ngày 7.7.2023. Từ đây, ngày 10.7, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Kết luận số 4463 về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan.

Kết luận thanh tra chuyên ngành đột xuất về quản lý và điều hành điện cũng lưu ý không để thiếu điện, tiết giảm điện trong thời gian tới. EVN.

Cụ thể, chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện; không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng; điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm. Ngoài ra còn có vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023; để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất-kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.

Từ những tồn tại, hạn chế trên, Bộ Công thương đã đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (theo phân cấp quản lý nhà nước) căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan.

Thứ hai, EVN căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Tổng giám đốc, các ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan.

Thứ ba, Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, căn cứ kết luận thanh tra, chỉ đạo Tổng Công ty Điện lực-TKV, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tập thể, cá nhân vi phạm có liên quan.

Thứ tư, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than căn cứ Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được giao, tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có).

Kết luận thanh tra cũng nêu các đơn vị liên quan chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế kịp thời, không để tình trạng thiếu điện, tiết giảm điện trong thời gian tới.

Nguyên Nga

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kết luận thanh tra về cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác