Print Thứ Tư, 05/10/2022 21:10 Gốc

Sáng 5/10, Huyện uỷ Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị lần thứ 13 sơ kết công tác 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý IV/2022. Đồng chí Đào Trọng Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.

9 tháng qua, huyện Vĩnh Bảo đã thực hiện tốt cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao; 07/19 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao, 12 chỉ tiêu cơ bản bám sát kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 12.916.108 tỷ đồng, tăng 14,29% so cùng kỳ. Tăng cường tuyên truyền về Chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ, hiến đất để xây dựng hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu…

Quang cảnh Hội nghị sơ kết.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Công tác dân vận có nhiều tiến bộ; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động… góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân những hạn chế, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể sẽ triển khai thực hiện trong quý IV/2022 nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra cho năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Huyện ủy Vĩnh Bảo. Đề cập về những nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, đồng chí lưu ý huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chủ đề năm của thành phố và huyện; tăng cường quản lý đất đai; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII; thực hiện thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến theo phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2022…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tuyên Dương, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng-an ninh trong 9 tháng năm 2022. Bí thư Huyện ủy, yêu cầu những tháng còn lại của năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2022 để triển khai thực hiện phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chuẩn bị công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu…

Dương Thị Bích, Huyện uỷ Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Vĩnh Bảo cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác