Print Thứ Tư, 21/08/2019 16:11

Sáng 21-8, tại Huyện ủy Tiên Lãng, Đoàn Kiểm tra Thành ủy làm việc với Huyện ủy Tiên Lãng về tình hình, kết quả 10 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2009 – 2019. Đồng chí Vũ Thị Thúy Nga, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có thành viên đoàn kiểm tra, lãnh đạo Huyện ủy Tiên Lãng và trưởng khối Dân vận một số xã trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2009 – 2019, huyện Tiên Lãng chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị và có nhiều cách làm hay, biện pháp khéo, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũ Thị Thúy Nga đánh giá cao phong trào dân vận tại huyện Tiên Lãng 10 năm qua
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũ Thị Thúy Nga đánh giá cao phong trào dân vận tại huyện Tiên Lãng 10 năm qua

10 năm qua, Tiên Lãng xây dựng được 148 mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế; 41 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, cùng nhiều mô hình trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới… Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng, nhiều mô hình được nhân rộng.

Phong trào thi đua dân vận khéo đóng góp tích cực vào đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là theo tinh thần của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả trong 10 năm thực hiện phong trào “ dân vận khéo” của huyện Tiên Lãng, đề nghị huyện trong thời gian tới tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình đã triển khai có hiệu quả, có giải pháp, đổi mới công tác dân vận hướng về cơ sở, khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể có cách làm hay, mô hình hay.

TRUNG KIÊN

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Tiên Lãng:  Nhiều mô hình dân vận khéo góp phần phát triển KT-XH
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác