Print Thứ Ba, 11/01/2022 14:13 Gốc

Chiều 10/1, UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện vẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2022, UBND huyện Thuỷ Nguyên xây dựng kế hoạch thực hiện với 10 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 40.846,4 tỷ đồng, tăng 17,1 %; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 17.350 tỷ đồng; cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; thực hiện cấp 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; giải quyết việc làm cho 9.000 lượt lao động và đào tạo nghề cho 6.000 lượt người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; 100% số hộ dân được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn; 95% lượng chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh; phấn đấu xây dựng hoàn thành 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo kế hoạch của thành phố…

Năm 2022, huyện Thủy Nguyên thực hiện Chủ đề “Tập trung giải pháp giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu“.

Đại diện 7 cụm thi đua trên địa bàn huyện ký giao ước thi đua.

Về dự toán thu chi ngân sách năm 2022, huyện phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.355 tỷ đồng; trong đó thu thường xuyên đạt 1.353 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.000 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 2 tỷ đồng. Tổng ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 1.518,14 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất); tổng chi cân đối ngân sách địa phương 1.518,14 tỷ đồng. Trên cơ sở kế hoạch, UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn, phòng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Nhân dịp này, 7 cụm thi đua trên địa bàn huyện đã ký giao ước thi đua năm 2022 nhằm bảo đảm 100% số xã, thị trấn, phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2022.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Thủy Nguyên phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt 2.355 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác