Print Thứ Ba, 12/03/2024 14:58 Gốc

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vừa quán triệt các quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng cho 430 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng. 

Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại 10 điểm cầu từ trụ sở Cục đến các Chi cục Hải quan thành phố.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Nhằm cụ thể hóa quyết tâm hoàn thiện thể chế trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng; trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 114, 131, 132 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, hoạt động thanh tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; và Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.”

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng chia sẻ với đảng viên Đảng bộ Cục.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt nội dung Quy định 114-QĐ/TW “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” ngày 11/7/2023 thay thế cho Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị, với một số điểm nổi bật: Mở rộng phạm vi điều chỉnh; đề cao thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác cán bộ.Về hành vi tham nhũng: Quy định chương II với 03 điều để giải thích, làm rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị: Quy định 114-QĐ/TW được bổ sung, sửa đổi theo hướng tăng cường phòng ngừa, kiểm soát việc lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ…

Đồng chí cũng phổ biến sự cần thiết của Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, trong đó dẫn chiếu 04 chương và 11 điều, nhấn mạnh 22 mục gồm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán bị nghiêm cấm, điển hình như: hành vi hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm giảm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm …

Đại biểu dự Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đảng viên được thông tin tập trung vào 14 điều của Quy định số 132-QĐ/TW hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy tố tụng trong sạch, minh bạch; từng bước loại bỏ những hành vi lợi dụng, lạm dụng, sử dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, tố tụng, thi hành án. Và những điểm mới của Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan” thay thế Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004, trong đó 06 nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.

Đảng viên dự Hội nghị.

Qua đợt sinh hoạt chính trị khẩn trương, nghiêm túc với sự truyền tải cô đọng, dễ hiểu của đại diện Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng giúp cán bộ, công chức, đảng viên Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm, nhất là hành vi lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng trong sạch, vững mạnh./.

Phương Mai

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hơn 430 đảng viên Cục Hải quan Hải Phòng tham dự Hội nghị quán triệt 04 quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác