Print Thứ Tư, 16/03/2022 15:30 Gốc

Sáng 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo các ban, quận, huyện ủy và cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu, quán triệt các nội dung chính của Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương. Quy định 57 gồm 4 chương, 12 điều, phạm vi điều chỉnh là đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy định số 57 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; phân cấp nhiệm vụ đào tạo, thẩm quyền trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp…

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến thực hiện một số điều của Quy định số 57. Nội dung thảo luận tập trung vào các quy định trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo; phạm vi, đối tượng thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng sơ cấp, trung cấp và cao cấp lý luận chính trị…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Công tác đào tạo bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong cả nước. Đồng chí khẳng định, Quy định số 57-QĐ/TW được Ban Bí thư ban hành nhằm mục đích thống nhất công tác quản lý trong quá trình đào tạo lý luận chính trị ở cả 3 cấp; đồng bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, Quy định số 57 có nhiều điểm mới, cụ thể: Xác định rõ đối tượng tiếp cận đào tạo lý luận chính trị ở từng cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác đào tạo lý luận chính trị; khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo và đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và đưa công tác đào tạo lý luận chính trị vào nền nếp, kỷ cương theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương…

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu, nắm vững và tổ chức triển khai có hiệu quả Quy định số 57; xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ phù hợp với từng đối tượng, tiêu chuẩn trong hệ thống chính trị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của Ban Bí thư.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác