Print Thứ Tư, 16/10/2019 14:26

Ngày 16/10, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Tới dự Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đỗ Khắc Chất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện thành phố; Đoàn Trung Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện thành phố Hải Phòng;  Lãnh đạo văn phòng, cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 28 xã, phường đang triển khai dịch vụ bưu chính công ích.

Tại Hội nghị, ông Đào Văn Thắng, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông – đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trình bày những nội dung cơ bản, hướng dẫn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Đại biểu được nghe ông Đoàn Trung Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ, cơ chế giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích. Nhiều đại biểu cùng tham gia thảo luận, và nghe giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác hướng dẫn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố và quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

Trong 3 năm qua, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đạt được một số kết quả khả quan, công tác tuyên truyền, phổ biến đã được các đơn vị đẩy mạnh triển khai thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở. Qua đó, góp phần tuyên truyền chủ trương của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ủy ban nhân dân 14 quận, huyện (trừ Huyện đảo Bạch Long Vĩ) và 17 sở, ngành đã tổ chức ký kết hợp tác với Bưu điện thành phố; trong đó có 21 đơn vị phát sinh sản lượng bưu chính công ích. Công tác hướng dẫn, tập huấn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đã được các đơn vị quan tâm, chú trọng Thành phố đã hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố với mạng thông tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tập huấn, hướng dẫn tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác