Print Thứ Sáu, 04/10/2019 14:02

Chiều 3/10, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 25 sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Thông qua chủ đề Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo chính trị, Đề cương Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Kinh tế quận tiếp tục phát triển với nhiều chỉ tiêu tăng cao

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất đánh giá, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế quận tiếp tục phát triển với nhiều chỉ tiêu tăng cao: Thu ngân sách 9 tháng ước đạt 864,634 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch thành phố giao, bằng 101,7% so với cùng kỳ; thu thuế ngoài quốc doanh lũy 9 tháng ước đạt 279,123 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm, tăng 56% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất đạt 167,078 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm, tăng 54,0% so với cùng kỳ. Chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, của quận “Tăng cường: Kỷ cương công vụ, Quản lý đô thị, Giải phóng mặt bằng” và các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện đạt hiệu quả tốt; nhiều điểm nóng về trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, ùn tắc giao thông đã cơ bản được xử lý. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, thông tin tuyên truyền; quản lý tốt các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, đảm bảo và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quốc phòng -an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đươc đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể được chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: công tác thu ngân sách và khai thác nguồn thu chưa triệt để, còn tình trạng các doanh nghiệp nợ thuế, thu tiền thuê đất đạt thấp, công tác đấu giá đất còn chậm. Việc duy trì trật tự đường hè tại một số tuyến chưa hiệu quả; việc giải quyết tồn tại, vướng mắc tại một số dự án còn chậm, dẫn đến tiến độ GPMB chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Quận tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố và của quận; chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2019 và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là thu ngân sách. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký phát sinh theo Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố và Nghị quyết số 08 của Quận ủy. Tập trung thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng nhân dân, Quận quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ động triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch năm 2019 đã ban hành; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động…

Cho ý kiến Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV

Hội nghị cũng cho ý kiến về phương án chủ đề, phương châm chỉ đạo và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV. Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV đã họp 2 kỳ để cho ý kiến. Đến nay, dư thảo về phương án chủ đề, phương châm Đại hội và dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị đã qua 3 lần chỉnh sửa.

Theo đó, Tiểu ban đề xuất chủ đề Đại hội gồm 4 thành tố, tương đương với chủ đề Đại hội XV, dự kiến chủ đề Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiều hơn 1 thành tố so với chủ đề Đại hội XXIII Đảng bộ quận đó là: “Phát huy truyền thống đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, thương mại của thành phố vào năm 2025”.

Tiểu ban đề xuất lấy chủ đề làm tiêu đề của Báo cáo chính trị Đại hội XXIV. Về phương châm hành động của Đại hội, Tiểu ban đề xuất 3 phương án và đề xuất chọn phương án 1 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Đối với Đề cương Báo cáo chính trị, Tiểu ban đề xuất Báo cáo chính trị gồm 2 phần, phần thứ nhất là kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Đại hội XXIII Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phần thứ hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển quận đến năm 2025.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung chủ đề và cách sắp xếp chủ đề trong Báo cáo chính trị; kết cấu, bố cục, nội dung của dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị và dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị; phương châm đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIII trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Quận ủy Lê Chân lần thứ 25: Cho ý kiến Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội XXIV Đảng bộ quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác