Print Thứ Năm, 21/07/2022 08:40 Gốc

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Tiên Lãng ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực. Từ phong trào thi đua trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều các loại hình Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, CLB khoa học kỹ thuật nhà nông. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, KHKT và công nghệ mới, dạy nghề…, ngày càng được đẩy mạnh. Từ đó, tạo điều kiện giúp các hộ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, chung sức xây dựng huyện đạt huyện Nông thôn mới.

Đẩy mạnh các mô hình sản xuất chuyên canh, đa canh

Ông Vũ Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Lãng chia sẻ: Để nhanh chóng đưa phong trào đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, định hướng tuyên truyền về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng nấm, hướng dẫn sử dụng phân bón đúng cách, sản xuất theo hướng an toàn sinh học cho bà con nông dân.

Đáng chú ý, các mô hình chuyên canh, đa canh được các cấp Hội triển khai hiệu quả. Tuỳ vào điều kiện cụ thể, từng hộ gia đình, từng địa phương đã lựa chọn ra mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, phân công lao động hợp lý để đạt được năng suất, hiệu quả cao nhất có thể. Đồng thời, biết kết hợp hài hòa giữa trách nhiệm và quyền lợi, gắn lợi ích kinh tế trong sản xuất, kinh doanh với lợi ích xã hội…

Nhờ đó, 5 năm qua (2017-2021), phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện đã thu hút được đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia, hưởng ứng, gặt hái được thành quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Cụ thể, hằng năm, số hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp có xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2017 có 7.400 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp thì năm 2021 tăng lên đạt 9.271 hộ trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; thương mại, dịch vụ; sản xuất, kinh doanh.

Kết quả đạt được qua đánh giá thu nhập cho thấy, số hộ sản xuất, kinh doanh đạt thu nhập từ 100 đến dưới 200 triệu đồng trong năm 2017 có 5.428 hộ đến năm 2021 tăng lên đạt 6.805 hộ. Số hộ sản xuất, kinh doanh đạt thu nhập từ 200 đến dưới 300 triệu đồng, năm 2017 có 969 hộ đến năm 2021 đã tăng lên đạt 1184 hộ. Số hộ sản xuất, kinh doanh đạt thu nhập từ 300 đến dưới 500 triệu đồng, năm 2017 có 657 hộ đến năm 2021 tăng lên đạt 791 hộ.

Đặc biệt, số hộ sản xuất, kinh doanh đạt thu nhập từ 500 đến dưới 1.000 triệu đồng năm 2017 có 334 hộ đến năm 2021 tăng lên đạt 434 hộ. Số hộ sản xuất kinh doanh đạt thu nhập từ 1.000 triệu đồng trở lên năm 2017 có 12 hộ đến năm 2021 đã tăng lên 57 hộ.

Phát huy nguồn lực từ những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, với tinh thần “tương thân, tương ái”, phong trào giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu luôn được các cấp Hội trên địa bàn huyện chú trọng đẩy mạnh.

Trong 5 năm, các Hội cơ sở đã giúp đỡ ngày công lao động, các loại cây, con giống, vật nuôi cho 325 hộ nghèo. Trong đó, đã có 188 hộ vươn lên thoát nghèo. Đồng thời hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 11 hộ hội viên nông dân nghèo với tổng kinh phí 220 triệu đồng và nhiều phần quà tặng giá trị khác.

Từng bước hình thành các cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa tập trung

Và thành quả lớn trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” trên địa bàn huyện Tiên Lãng mang lại không thể không kể đến là đã góp phần hình thành lên các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, nông dân liên kết để tham gia xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa tập trung.

Điển hình có thể kể đến các mô hình: trồng màu chuyên canh 4 vụ (3 vụ dưa, 1 vụ khoai) tại xã Tiên Cường; mô hình “lúa-cáy-rươi” tại các xã: Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Kiến Thiết, Cấp Tiến, Tiên Thanh, Quyết Tiến. Hay mô hình trồng hành, tỏi, dưa chuột tại xã Vinh Quang, Đông Hưng; mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ tại các xã: Tiên Hưng, Tiên Thắng, Kiến Thiết; mô hình nuôi trồng thủy sản tại các xã: Tây Hưng, Đông Hưng, Vinh Quang, Tiên Thắng, Hùng Thắng, Tiên Minh…

Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân tiên phong, sáng tạo, tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới. Qua đó, góp phần phá vỡ thế độc canh trong sản xuất các cây, con truyền thống; từng bước đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.

Hàng loạt các mô hình sản xuất kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước khai thác được tiềm năng, lợi thế đất đai, nguồn nước của huyện đã xuất hiện như: mô hình tổng hợp nuôi vịt, thả cá, trồng chuối của một số hộ nông dân tại xã Tây Hưng; mô hình chăn nuôi lợn, gà tại xã Tiên Minh, Đoàn Lập, Tây Hưng, Cấp Tiến, Toàn Thắng, Khởi Nghĩa, Tiên Thanh, Tiên Cường, Đại Thắng. Tiếp đến là mô hình nuôi thả thủy sản tại các xã: Tây Hưng, Tiên Minh, Vinh Quang, Đông Hưng, Tiên Thắng…

Không chỉ có thế, phong trào thi đua còn tạo ra nhu cầu về hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Hàng loạt các dịch vụ như: làm đất, gieo sạ, cấy máy, gặp đập liên hợp, tưới tiêu nước, phòng trừ dịch bệnh, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản đã được các tổ chức, cá nhân, nông hộ mạnh dạn đứng lên đầu tư, đẩy mạnh phát triển. Qua đó, góp phần hạ giá thành, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Tinh thần cố kết cộng đồng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như trong đời sống sinh hoạt của các hộ bà con nông dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho lao động nông thôn. Đồng thời tích cực giúp đỡ nông dân về vốn, KHKT, cây, con giống, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Mặt khác, phong trào đã tạo ra sức hút, tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân. Tổ chức Hội các cấp không ngừng được củng cố, tăng cường, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đến hết năm 2021, toàn huyện Tiên Lãng có 23.780 hội viên sinh hoạt tại 201 Chi hội Nông dân. Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội không ngừng được đổi mới, phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo ra bước chuyển đổi lớn trong cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Hy vọng rằng, trong những năm tới, phong trào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tạo cơ sở, nền tảng vững chắc giúp các xã trên địa bàn huyện nhanh chóng về đích “xã nông thôn mới kiểu mẫu”; góp phần xây dựng quê hương Tiên Lãng ngày một giàu đẹp, văn minh…

Khánh Chi

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác