Print Thứ Năm, 05/10/2023 13:15 Gốc

Sáng 5/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện Tiên Lãng.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn giám sát. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc giám sát.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Ngọc Huy báo cáo tại cuộc giám sát.

Báo cáo tại cuộc giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Ngọc Huy cho biết: Công tác chăm lo thực hiện các chính sách đối với người có công; chính sách an sinh xã hội đối với người yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tiên Lãng quan tâm triển khai thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết và tập huấn kịp thời để sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Về thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 5 tháng năm 2022 (từ 01/8/2022-31/12/2022), tổng số lượt đối tượng được hỗ trợ là 12.775 người, số tiền trên 12 tỷ đồng; tổng số lượt người thụ hưởng 12.990 người, số tiền 12,6 tỷ đồng.

Về Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (xây mới 40 triệu, sửa chữa 20 triệu). Tổng hỗ trợ giải ngân: 336 hộ (238 xây mới, 98 sửa chữa), tổng số tiền 11.480 triệu đồng. Tính đến 30/6/2023, có 242 hộ đang vay tại Ngân hàng chính sách xã hội, dư nợ 7.813 triệu đồng…

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để kịp thời phát hiện bổ sung những thiếu sót, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh; thẩm định lại các đối tượng đảm bảo đúng, đủ, tránh sai sót; không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Đối với việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, khi có quyết định hỗ trợ kinh phí của thành phố sẽ triển khai tổ chức kiểm tra, nghiệm thu để hỗ trợ kịp thời; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát để tiếp nhận những trường hợp đăng ký xây, sửa nhà ở giai đoạn tiếp theo…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên kết luận tại cuộc giám sát.

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện Tiên Lãng, thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị huyện Tiên Lãng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động nguồn xã hội hóa, chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo trên địa bàn huyện. Huyện Tiên Lãng tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp báo cáo các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách với người có công với cách mạng và người nghèo tại huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác