Print Chủ Nhật, 28/07/2019 16:32

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (CAND), trong đó đề xuất nhiều trường hợp được tuyển chọn vào CAND thông qua hình thức xét tuyển.

Cụ thể, Dự thảo đề xuất người dự tuyển thuộc một trong các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

– Có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc;

– Chuyên môn đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu được duyệt) nhưng có trình độ đào tạo cao hơn;

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên.

Dự thảo quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, Bộ Công an thu hút nhân tài.

Như vậy, đề xuất này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Công an nhân dân 2018.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về tuổi đời để được tuyển chọn vào CAND như sau:

– Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn);

– Công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo Thông tư này thì tuyển chọn đến 35 tuổi;

– Chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến hết 40 tuổi.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư quy định về tuyển chọn công dân vào CAND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự thảo quy định về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, Bộ Công an thu hút nhân tài.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác