Print Thứ Sáu, 04/10/2019 20:57

Dự án xây dựng khu liên hợp thể thao của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam công tác quản lý của Tư vấn giám sát, chủ đầu tư đối với việc quản lý nhà thầu còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng nhà thầu để quản lý.

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thông báo kết luận số 521/KL-TTr về việc tổ chức quản lý, thực hiện dự án xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng – Khu liên hợp thể thao của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát hiện một số sai phạm “mập mờ” trong việc lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định.

Nhà tập luyện và thi đấu đa năng. (Ảnh: Thế Anh)

 

Bán thầu trái luật 

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, dự án đầu tư xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng để hoàn chỉnh khu liên hợp thể thao của trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3863/QĐ- BGTVT ngày 30/10/2015.

Dự án nằm tại số 484 Lạch Tray (Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có diện tích gần 4000m2, trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước 70%, nguồn vốn đầu tư phát triển của trường 30%).

Các hạng mục của dự án gồm có: Công trình cao 2 tầng, có hệ vách kính mặt. Tầng 1 bao gồm sân luyện tập thi đấu, sảnh chính, phòng chuẩn bị thay đồ, khu sân khấu, kho đạo cụ, phông màn sân khấu…

Tầng 2 bao gồm khán đài với 1600 chỗ ngồi, kho đồ, hệ thống hành lang, cầu thang liên hoàn đảm bảo giao thông và thoát người khẩn cấp khi có sự cố. Dự án được khởi công vào ngày 26/9/2016 và hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 16/3/2018.

Về thiết bị công nghệ, dự án gồm có thiết bị điều hoà thông gió, thiết bị âm thanh, thảm thi đấu, màn hình led sân khấu kích thước 4,5x8m. Hệ thống hạ tầng xung quanh bao gồm hàng rào, sân đường, móng cấp phối đá dăm, mặt thảm bê tông nhữa nóng.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 653/QĐ-BGTVT ngày 07/3/2016 gồm 8 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu thiết bị và 1 gói thầu bảo hiểm. Qua kiểm tra hồ sơ liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu được lưu giữ tại đơn vị cho thấy còn có một số tồn tại.

Trong kết luận của Thanh tra Bộ GTVT khẳng định: Dự án còn tồn tại một số vấn đề trong đó công tác quản lý của Tư vấn giám sát, chủ đầu tư đối với việc quản lý nhà thầu còn chưa chặt chẽ. Ngoài ra, chưa kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng thầu (bán thầu) để quản lý và hợp đồng đã ký kết, kết quả hoạt động Tư vấn giám sát chưa cao.

Một số sai phạm trong việc lựa chọn nhà thầu tại các gói thầu được nêu rõ tại kết luận thanh tra số 521/KL-TTr của Thanh tra Bộ GTVT: Các chủ thể trong triển khai, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư chưa có quyết định thành lập bên mời thầu theo quy định tại Điều 74 của Luật Đấu thầu.

Chủ đầu tư thành lập Tổ chuyên gia là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 75 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13:Bên mời thầu có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia.

Về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh phạm vi, giá trị gói thầu thì các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát, gói thầu bảo hiểm chậm 1 quý so với quy hoạch được phê duyệt, nhưng chưa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh.

Trường đại học Hàng Hải.

 

Cắt bớt gói thầu

Đối với gói thầu Thiết bị 2, chủ đầu tư đã điều chỉnh về phạm vi gói thầu (cắt bỏ phần lắp đặt thiết bị âm thanh tương ứng với việc giảm giá trị gói thầu từ 10,8 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng) chưa báo cáo Bộ GTVT xem xét phê duyệt theo quy định tại Điều 74.

Ngoài những vấn đề trên, công tác lập và phê duyệt Hồ sơ mời thầu cũng chưa tuân theo quy định. Hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn chưa quy định: Nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại Điểm g, Khoản1, Mục1, ChươngIII của Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn và Khoản 2 Điều 68, Điều 86, Điều 112, Điều 12, Luật Xây dựng; Khoản 1, Điều 3, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp và thiết bị của dự án chưa quy định cụ thể về tính chất của hợp đồng tương tự theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TTBKHĐT ngày 14/02/2015 và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp.

“Công tác đánh giá Hồ sơ dự thầu còn thiếu tiêu chí thời gian thực hiện hợp đồng ở gói Thiết bị 1, Tư vấn 1. Chủ đầu tư cũng chưa đánh giá đúng và đủ về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu tham gia vào dự án” kết luận Thanh tra Bộ GTVT nêu rõ.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GTVT, tại gói thầu xây lắp, đối với hồ sơ dự thầu của Công ty CP đầu tư xây lắp và du lịch (nhà thầu trúng thầu), trong hồ sơ mời thầu yêu cầu doanh thu xây lắp 95 tỷ. Tuy nhiên, báo cáo tài chính do các nhà thầu cung cấp chỉ có số liệu về doanh thu tổng thì Tổ chuyên gia chưa yêu cầu làm rõ doanh thu xây lắp. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu Giấy kiểm định đối với máy móc thiết bị theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Đối với gói thầu TV1 – Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì đơn dự thầu của nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Thăng Long ghi sai tên gói thầu. Qua đó, Tổ chuyên gia đánh giá thiếu tiêu chí hiệu lực của Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định tại Mục 14 Chương I của Hồ sơ mời thầu.

Tại gói thầu TV3 – Tư vấn giám sát thi công (Nhà thầu trúng thầu là Cty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long), báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia chưa chi tiết, cụ thể, không có nhận xét ở Bảng đánh giá về các nhân sự do nhà thầu đề xuất. Tổ chuyên gia cũng đánh giá thiếu tiêu chí hiệu lực của Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định tại Mục 14 Chương I của Hồ sơ mời thầu. Các gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống điều hoà, thông gió và cung cấp lắp đặt thiết bị âm thanh ánh sáng, hệ thống quản lý toà nhà, ghế khán giả và các thiết bị phục vụ thi đấu qua thanh tra vẫn tồn tại một số vấn đề…

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc…

Nguồn. Dân Việt

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Dự án xây dựng gần 100 tỷ ở Đại học Hàng Hải “mập mờ” bán thầu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác