Print Thứ Sáu, 18/03/2022 18:00 Gốc

Ngày18/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường làm Trưởng Đoàn làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố.

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía thành phố có đồng chí: Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành ủy-HĐND-UBND thành phố ban hành hơn 30 văn bản để cụ thể hóa cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Tổ chức 1.800 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về IUU. Thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng phát triển nuôi, chế biến thủy sản. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản thành phố là 11.430ha, sản lượng năm 2021 đạt 75.400 tấn. Về hoạt động khai thác thủy sản, giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng hơn 10%/năm, trong đó đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ. Thành phố tích cực củng cố và thành lập 70 tổ, đội, tập đoàn, nghiệp đoàn nghề cá, dịch vụ sản xuất trên biển.

Đối với thực hiện IUU, thành phố thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp. Hiện có 1.027 tàu được đăng ký trên hệ thống VNFishbase, số tàu đang tham gia hoạt động khai thác thủy sản 1.006 tàu (quy mô từ 6 đến trên 15m trở lên. Trong đó, số tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản 837/1.006 tàu; có 356/357 tàu chiều dài từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 99,7%) và 342/357 tàu được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm…

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại cảng cá Ngọc Hải, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn.

Từ năm 2018 đến nay, thành phố chưa có tàu cá được đưa vào danh sách IUU. Cùng với đó, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển thường xuyên được rà soát, củng cố; phối hợp tổ chức 14 biên đội tuần tra, kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá…

Tại cuộc giám sát, UBND thành phố đề nghị Đoàn giám sát sớm kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thủy sản; ban hành chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh thủy sản; đầu tư nâng cấp cảng cá Bạch Long Vĩ trở thành cảng cá loại 1, Trung tâm cứu hộ, cứu nạn Vịnh Bắc bộ và cảng cá động lực tại huyện Thủy Nguyên…

Đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, các thành viên đoàn giám sát nêu và đề xuất một số giải pháp triển khai có hiệu quả cao việc thực hiện IUU trên địa bàn thành phố, đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện IUU của thành phố Hải Phòng. Để EU sớm gỡ thẻ vàng với Việt Nam, đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với ngư dân, nhân dân; phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao; bố trí nguồn lực thỏa đáng để quản lý tàu cá bằng công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng cảng biển góp phần phát triển ngành khai thác thủy sản theo hướng bền vững. Đối với kiến nghị, đề xuất của thành phố, Đoàn ghi nhận, tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm rõ một số nội dung các thành viên Đoàn giám sát nêu. Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu các góp ý để thành phố thực hiện có hiệu quả cao việc thực hiện chính sách pháp luật, quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại cơ sở nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Khoa Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh.

Trước đó, Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại cảng cá Ngọc Hải, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn; cơ sở chế biến thủy sản của Công ty TNHH Việt Trường, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn; cơ sở nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Khoa Thành, phường Hải Thành, quận Dương Kinh; xưởng chế biến số 2, Công ty CP chế biến xuất khẩu thủy sản Anh Minh, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác