Print Thứ Năm, 13/01/2022 21:34 Gốc

Chiều 13/1, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tại UBND huyện Thủy Nguyên. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện đã chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến Luật, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công tác tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm luôn đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung của huyện. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến công tác Quy hoạch luôn đảm bảo thuận lợi, thống nhất; đẩy mạnh tuyên truyền, công khai các Quy hoạch đã tạo môi trường kinh doanh công bằng, thông thoáng cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc.

Việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình, quy định của Luật Quy hoạch, thể hiện tại các nội dung như: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030; rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và việc ban hành chính sách thay thế trên địa bàn thành phố; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn thành phố; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, UBND huyện Thủy Nguyên kiến nghị và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch như: Đề nghị các Bộ, ngành cần nghiên cứu rút ngắn thời gian ban hành văn bản quy định, hướng dẫn dưới Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; nghiên cứu, bổ sung quy định về điều chỉnh cục bộ đối với quy hoạch xây dựng nông thôn. Đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố để thực hiện cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng mạng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện Thủy Nguyên và sẽ tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng giám sát tại UBND huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác