Print Thứ Ba, 22/03/2022 17:10 Gốc

Chiều 22/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021” tại UBND huyện Thủy Nguyên. Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì cuộc giám sát.

Cùng dự có đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện và các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện Thủy Nguyên đã tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định. Hàng năm, Huyện ủy, HĐND huyện ban hành Nghị quyết, chương trình giám sát về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo riêng và gắn với việc lãnh đạo chung về phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo tại cuộc làm việc.

UBND huyện luôn quan tâm, chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; lấy hiệu quả của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác đối với các phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và người đứng đầu đơn vị. Hàng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Tại cuộc làm việc, UBND huyện Thủy Nguyên đề nghị Quốc hội sớm hoàn thiện và ban hành Luật Thanh tra sửa đổi để hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra làm tiền đề chuyển dần theo hướng chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại; sửa đổi Luật Khiếu nại theo hướng nâng thời hạn giải quyết khiếu nại để đảm bảo thời gian, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, phải trưng cầu giám định chuyên môn. Đề nghị Chính phủ ban hành văn bản quy định hướng dẫn, có chế tài xử lý những tập thể, cá nhân lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật, kích động, cố tính xúi giục khiếu nại, tố cáo nhằm trục lợi, gây mất an ninh trật tự. Đề nghị UBND thành phố có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Văn phòng luật sư, cá nhân các luật sư cần khách quan trong việc tư vấn, giúp đỡ người khiếu nại, tố cáo thực hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện Thủy Nguyên. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác