Print Thứ Hai, 11/10/2021 16:59 Gốc

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng cập nhật danh sách cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế tập trung cho người về Hải Phòng từ vùng dịch như sau:

Danh sách cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế tập trung cho người về Hải Phòng từ vùng dịch.
Danh sách cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế tập trung cho người về Hải Phòng từ vùng dịch.
Danh sách cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế tập trung cho người về Hải Phòng từ vùng dịch.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách cơ sở lưu trú thực hiện cách ly y tế tập trung cho người về Hải Phòng từ vùng dịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác