Print Thứ Ba, 13/08/2019 16:31

Sáng 13/8, Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 36-TTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước, với Trung ương… từ đó xây dựng Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng. Với 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng – vùng đất có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy Trường quán triệt Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp của Đảng ủy Trường; Chương trình hành động của Đảng ủy Trường về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xác định việc xây dựng Chương trình hành động nhằm thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Trường về tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các ngành nghề đào tạo, các khóa huấn luyện nghiệp vụ nhằm cung cấp nguồn nhân lực biển chất lượng cao phục vụ lĩnh vực kinh tế biển và thành phố Hải Phòng. Đồng thời thúc đẩy hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức quốc tế và khu vực để phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu để ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế biển và thành phố Hải Phòng. Đảng ủy Trường cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, chất lượng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác