Print Thứ Tư, 19/10/2022 15:45 Gốc

Sáng 19/10, Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Về phía Quân khu 3, có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS thành phố phát biểu tại Hội nghị.

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã tham mưu cho Thành ủy-HĐND-UBND thành phố nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thành phố thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm và đạt kết quả tốt. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Quốc phòng-an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; coi trọng việc quán triệt, tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QPAN trong các cấp, các ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân một cách thường xuyên và sâu rộng; không ngừng củng cố “thế trận lòng dân”; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của KVPT. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng mô hình quần chúng tự quản, bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các đồng chí trong LLVT thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa 11) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự quản lý điều hành của chính quyền, công tác phối hợp tham mưu của Đảng ủy Quân sự thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm cho các cấp, các ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình mang tính “lưỡng dụng”, từng bước tích luỹ cho quốc phòng-an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục tham mưu giúp thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8, Khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thành phố Hải Phòng thành khu vực phòng thủ vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị.

Văn Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Quân sự thành phố: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác