Print Thứ Tư, 08/01/2020 12:06 Gốc

Sáng 7/1, tại Ban CHQS huyện Thủy Nguyên, Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 cho 85 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự và tham gia nhập ngũ vào lực lượng công an nhân dân.

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 07/01- 10/01, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đây sẽ làm cơ sở để mỗi quần chúng, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sỹ cách mạng để thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam. Góp phần vào công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, xây dựng cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tống Trọng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Quân sự huyện Thủy Nguyên: Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác