Print Thứ Tư, 16/03/2022 14:45 Gốc

Sáng 16/3, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, quy định, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuyển đổi số và chuyên đề năm 2022 tới cán bộ chủ chốt các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố quán triệt tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt 3 chuyên đề, gồm: Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; nội dung chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế, vai trò của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Một trong những nội dung quan trọng được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố quán triệt là chuyên đề về Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đến cuối tháng này, các cấp ủy Đảng hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt tuyên truyền các nội dung trên đến các chi, đảng bộ trực thuộc.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chuyển đổi số năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác