Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:31

Chiều 10-12, Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí “giữ vững ANTT xã hội nông thôn”, năm 2018.

Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” là tiêu chí số 19 trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Hướng dẫn số 07/HD-BCA-V28 ngày 18-11-2016 của Bộ Công an, hướng dẫn “Xác định xã chuẩn an toàn về ANTT xã hội, đảm bảo bình yêu; huyện đạt tiêu chí ANTT xã hội”; Hướng dẫn số 1520/SNN-NTM ngày 25-11-2016, của Sở NN&PTNT “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM”; sau khi xin ý kiến của V28-Bộ Công an, CATP đã ban hành hướng dẫn số 723/HD-CAHP-PV28, ngày 9-12-2016 về thực hiện tiêu chí số 19.

Theo đó, để đạt được tiêu chí số 19 về xây dựng nông thôn mới, các xã phải đảm bảo 3 tiêu chí theo hướng dẫn của CATP. Tiêu biểu như: thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; không để xảy ra trọng án…

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, CATP đã tập trung thảo luận, vận dụng linh hoạt các yêu cầu của tiêu chí để đưa ra những đánh giá, nhận xét khách quan đối với từng xã thuộc 6 huyện (Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão) đã về đích nông thôn mới và những xã đăng ký cán đích nông thôn mới trong năm 2018.

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP đề nghị Công an một số đơn vị chưa có đánh giá chính xác sẽ tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với đánh giá của PV05 cũng như của Ban Chỉ đạo CATP. Sau hội nghị, Ban Chỉ đạo CATP sẽ có báo cáo tổng hợp gửi thành phố xem xét…

KC – An ninh Hải Phòng 10/12/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Công an thành phố: Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí “Giữ vững ANTT xã hội nông thôn” năm 2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác