Print Thứ Bảy, 24/09/2022 15:20 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Sở Tài chính vừa phối hợp ban hành Hướng dẫn liên sở số 09/HDLS-GDĐT-STC về thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD-ĐT đối với cơ sở giáo dục (CSGD) công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hướng dẫn quy định rõ nội dung các khoản thu dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND. Theo đó, khoản thu phục vụ tổ chức bán trú gồm tiền ăn bán trú được thu theo tháng; tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú được thu theo năm, bảo đảm nguyên tắc kế thừa tài sản đã có, còn sử dụng được, tránh lãng phí. Đối với khoản thu hỗ trợ người nấu ăn, người chăm ăn, trông trưa, công tác quản lý đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS được thu theo tháng. Khoản thu này với cấp học mầm non dùng để chi cho cán bộ, nhân viên hoặc người lao động trực tiếp nấu ăn cho trẻ; cấp tiểu học và THCS chi cho cán bộ, nhân viên hoặc người lao động trực tiếp nấu ăn, chăm ăn, trông trưa cho học sinh.

Cô trò Trường mầm non Hợp Thành (huyện Thuỷ Nguyên) trong giờ học.

Khoản thu quản lý trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính đối với cấp mầm non, tiểu học, thu tối đa không quá 3 giờ/ngày; trường hợp cha mẹ trẻ/học sinh sử dụng dịch vụ dưới 1 giờ được tính tròn thành 1 giờ… Khoản thu đối với ngày thứ 7 cho trẻ mầm non được thu theo tháng để chi tiền công, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, chăm sóc trẻ vào ngày thứ 7. Việc thu dạy học 2 buổi/ngày, để chi hỗ trợ cơ sở vật chất, điện nước, chỉ áp dụng đối với cấp tiểu học…

Hướng dẫn liên sở cũng quy định rõ khoản thu học toán tư duy, tin học, kỹ năng sống không quá 8 tiết/tháng. Thu học thêm tiếng nước ngoài đối với cấp tiểu học, THCS không quá 8 tiết/tháng; cấp THPT không quá 16 tiết/tháng. Khoản thu trông xe, dưới 15 ngày được tính mức thu bằng 50%, trên 15 ngày đến dưới 1 tháng được tính bằng 100% mức thu/tháng được quy định tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND…

Các CSGD công lập phải sử dụng chứng từ thu (phiếu thu tiền mặt có ký xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc ký xác nhận của cha mẹ học sinh nếu thanh toán không dùng tiền mặt) theo quy định đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động GD. Nội dung chi, mức chi của các khoản thu dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động GD phải được thông qua Hội đồng GD nhà trường bảo đảm công khai, minh bạch, được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường, không sử dụng nguồn thu này cho nhiệm vụ chi khác…/.

Tin và Ảnh: Bùi Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Cơ sở giáo dục công lập phải sử dụng chứng từ thu các khoản thu dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động giáo dục
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác