Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Đó là chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng được UBND thành phố tổ chức phát động vào sáng 9/5, tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, Khu Công nghiệp VSIP  (huyện Thủy Nguyên).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam – Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động thành phố, cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Lễ phát động

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động. Các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động và thu được nhiều kết quả tích cực. Tình hình tai nạn lao động cơ bản được kiềm chế trong điều kiện kinh tế thành phố có tốc độ phát triển mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng tới công tác an toàn, vệ sinh lao động và coi công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là nhiệm vụ hàng đầu; công tác thông tin tuyên truyền đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung; công tác tự kiểm tra, đánh giá rủi ro được nhiều doanh nghiệp thực hiện hiệu quả. Đặc biệt đã có nhiều phong trào, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động được phát động, góp phần làm giảm tần suất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian qua.

5 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác an toàn, vệ sinh lao động còn nhiều tồn tại, bất cập như: tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng, tại nạn lao động chết người, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ còn diễn biến phức tạp. Năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 165 vụ tai nạn lao động, tăng 16 vụ so với năm 2016. Số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người còn nhiều (13 vụ). Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động nhiều nơi còn mang tính hình thức. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, việc thực hiện các chế độ chính sách về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, bồi dưỡng độc hại, cải thiện điều kiện làm việc tại nhiều đơn vị còn mang tính thụ động; ý thức, kỷ luật lao động còn nhiều bất cập; kiến thức về các yếu tố, nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới còn hạn chế, chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng được yêu cầu.


6 tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm do Chính phủ phát động là một sự kiện quan trọng trong đời sống của công nhân lao động toàn quốc nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố cần có những hành động thiết thực, hiệu quả nhất để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành chức năng, UBND các quận, huyện chú trọng thực hiện công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt chủ đề tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động gắn với các hoạt động của Tháng công nhân; đổi mới, cải tiến hình thức, chất lượng công tác tuyên truyền, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động; tăng cường pháp chế về an toàn, vệ sinh lao động thông qua việc thanh tra, kiểm tra trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các quy định, chỉ đạo về an toàn lao động, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi, đúng đối tượng về các chế độ hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng mô hình văn hóa an toàn tại nơi làm việc; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi Lễ

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể cải thiện điều kiện, môi trường làm việc tại doanh nghiệp; tổ chức rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động trong doanh nghiệp, cơ sở trong việc thực hiện các quy định, chính sách, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra và tự kiểm tra, chủ động tiến hành đánh giá rủi ro, kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn trong doanh nghiệp. Xây dựng và tuyên bố chính sách về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp mình.

Đối với người lao động, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: hãy vì tính mạng, sức khỏe của mình và cộng đồng, nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; chủ động và tích cực tham gia cùng với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp; tích cực trao dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình và cộng đồng tránh khỏi các nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân; UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 9/5/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, nghề nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác