Print Thứ Tư, 03/07/2019 09:29

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tránh thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, dẫn đến mất thời gian của doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế Hải Phòng đã thực hiện việc kiểm tra 12 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại BQL Khu kinh tế Hải Phòng

Hoạt động kiểm tra tại các doanh nghiệp nói trên được BQL lập kế hoạch và thống nhất một đầu mối, đảm bảo nguyên tắc không kiểm tra quá 1 lần/năm tại một doanh nghiệp.

Cùng với nội dung kiểm tra, BQL cũng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Cùng với việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa, Một cửa điện tử, cán bộ hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chỉ một lần bằng văn bản, không có hồ sơ chậm trễ, quá hạn đã khẳng định quyết tâm của lãnh đạo, CB-CNVC  BQL Khu kinh tế Hải Phòng trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: BQL Khu kinh tế Hải Phòng: Không kiểm tra quá 1 lần/năm tại một doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác