Print Thứ Năm, 11/07/2024 19:30 Gốc

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, Thanh tra thành phố vừa tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, được thực hiện theo kế hoạch hằng năm với mục tiêu phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh, bảo đảm sự đồng bộ trong thực hiện.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố bố thăm ngẫu nhiên các cá nhân sẽ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Ảnh: CTV.

Theo Kế hoạch, việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 sẽ được thực hiện đối với 14 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố theo định hướng tại Công văn số 2767/TTCP-C.IV ngày 14/11/2023 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thanh tra các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương sẽ xác minh tài sản thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm công tác tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm soát của các cơ quan của Đảng theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị.

Theo kết quả bốc thăm sẽ có 25 cán bộ thuộc 14 cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 39 được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Minh Tuấn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bốc thăm ngẫu nhiên xác minh tài sản, thu nhập 25 cán bộ trong năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác