Print Thứ Sáu, 04/10/2019 15:59

Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tiếp nhận 2.991 hồ sơ, trong đó có 2.973 hồ sơ mới và 18 hồ sơ từ năm trước chuyển tiếp sang.

 Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của BQL Khu kinh tế Hải Phòng

Đến thời điểm hiện tại, các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết 2.877 hồ đúng thời hạn quy định; 1 hồ giải quyết quá hạn và 95 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết.

Để hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ quá hạn giải quyết, Ban lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế đã lựa chọn cán bộ nắm chắc nghiệp vụ, đủ năng lực hướng dẫn, giải thích và ứng xử theo hướng tích cực, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Bộ phận Một cửa Khu kinh tế Hải Phòng: 9 tháng chỉ có 1 hồ sơ quá hạn giải quyết
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác