Print Thứ Năm, 17/03/2022 13:56 Gốc

Sáng 17/3, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn giám sát việc hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại UBND quận Đồ Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, các chi phí cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tăng lên, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh, doanh thu và thu nhập của người lao động. Một số doanh nghiệp dự kiến sẽ chuyển sang hoạt động cầm chừng do không tiếp cận được với khách hàng, lưu thông hàng hoá khó khăn, tìm kiếm nguyên vật liệu đầu vào bị hạn chế… Các doanh nghiệp cũng đã chủ động lên kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh tránh bị động khi dịch bùng phát.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai các chính sách hỗ trợ đời sống người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể của quận đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong ngành, trong đơn vị, hội viên và trong nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, đồng thời nắm vững nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. UBND quận Đồ Sơn đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/7/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thành lập Tổ giúp việc tham mưu UBND quận thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đ/c Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, quận đã hỗ trợ 46 người lao động tại 04 đơn vị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương với tổng số tiền hơn 183 triệu đồng. Hỗ trợ 05 trẻ em, người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với số tiền gần 4 triệu đồng; 51 hộ kinh doanh trên địa bàn với tổng số tiền 153 triệu đồng; 20 lao động tự do với số tiền 30 triệu đồng.

Hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với 102 doanh nghiệp, số lao động 7.130 người với tổng số tiền gần 16,4 tỷ đồng.

Đ/c Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của UBND quận. Quận Đồ Sơn đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị quận Đồ Sơn tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xét duyệt đối tượng được thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ; rà soát các đối tượng được thu hưởng từ chính sách đang gặp khó khăn. Tổ chức xét duyệt chặt chẽ hồ sơ các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo công khai, minh bạch nhằm tạo phấn khởi, đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đoàn thể xã hội tăng cường công tác giám sát. Đối với các kiến nghị của quận, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND quận tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát tại quận Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác