Print Thứ Sáu, 31/12/2021 21:00 Gốc

Chiều 31/12, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã đột phá về thu hút đầu tư, hoàn thành toàn diện, các mặt công tác năm 2021 và nhiều nhiệm vụ phát sinh trong năm thiết thực thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Các KCN, KKT thu hút 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới với số vốn 327,45 triệu USD, 52 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 2.628,33 triệu USD; thu hút được 20 dự án đầu tư trong nước (DDI) cấp mới với số vốn 30.615 tỷ đồng, 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn 104.932 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị.

Tăng cường hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC theo hướng rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp, xây dựng quan hệ tin cậy, gắn bó với các doanh nghiệp, 18/26 TTHC thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 18 TTHC thực hiện qua chuyển phát nhanh. Phối hợp tốt hơn với các sở, ngành, địa phương liên quan; thực hiện tốt các chính sách với cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể phát huy tốt các hoạt động.

Trong công tác phòng, chống và ứng phó dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đẫ tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, trong thực tế triển khai luôn chủ động “nâng cao một bước, đi trước một bước”, kịp thời chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, phản ứng nhanh, hiệu quả khi có tình huống phức tạp phát sinh, giữ vững an toàn phòng, chống dịch tại KCN, KKT.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức của Ban trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí nêu rõ, đây là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững cho cả giai đoạn 2021-2025. Do đó, đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tăng cường trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch lây lan trong KCN, KKT. Chủ động xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc theo định hướng phát triển ba trụ cột trong phát triển kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, xúc tiến đầu tư trực tuyến; thu hút các dự án lớn, công nghệ cao có vai trò dẫn dắt, đóng góp lớn cho thành phố; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác