Print Thứ Tư, 03/07/2019 12:28

Sáng 3/7, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; rà soát chỉ tiêu kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo tại cuộc họp, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, với định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại cuộc họp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 16,3% (kế hoạch cả năm tăng 15,5% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 23,5% (kế hoạch cả năm tăng 22%); tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ, bằng 70,22% so với kế hoạch; sản lượng hàng qua cảng ước đạt trên 56,58 triệu tấn, tăng 9,83%, bằng 43,79% kế hoạch; thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86%, bằng 43,85% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 44.586,5 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong nước vào đầu tư tại thành phố. Việc thu hút đầu tư nước ngoài có kết quả tích cực, tính đến ngày 29/5/2019 đã có 38 dự án được cấp mới và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 438,73 triệu USD. Kết cấu hạ tầng được Trung ương và thành phố tập trung đầu tư, tạo bước đột phá mới, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Thành phố đã tập trung cao xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ động, tích cực chuẩn bị báo cáo làm việc với Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban kinh tế – xã hội Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức và phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với thành phố Hà Nội và các tỉnh: Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh. Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XV thông qua nhiều dự án, đề án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội quan trọng nhằm bước đầu thực hiện kết nối liên vùng theo định hướng Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với các chỉ tiêu kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu. Trên cơ sở kết quả thực hiện 3 năm 2016 – 2018, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, dự báo kết quả 2 năm 2019 – 2020, dự báo trong số 20 chỉ tiêu Đại hội đề ra có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu Đại hội, 8 chỉ tiêu hoàn thành và 1 chỉ tiêu không hoàn thành mục tiêu Đại hội. Chỉ tiêu không hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra là tuổi thọ trung bình năm 2020 dự kiến đạt 75 tuổi (mục tiêu 77 tuổi).

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành, địa phương trong thời gian qua với nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ, có chỉ tiêu vượt mức kế hoạch năm. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại như việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với 4 năm qua, mới chỉ đạt 23%; việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố, tiến độ giao đất thực hiện các dự án BT còn chậm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố cần rà soát lại các công trình, dự án chậm tiến độ; rà soát, sắp xếp lại cán bộ, xử lý đội ngũ cán bộ không tâm huyết, trách nhiệm, không quyết liệt trong công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì nhất quyết không để cán bộ đó tham gia vào quy hoạch công tác cán bộ trong giai đoạn tới. Cùng với đó là rà soát lại việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, nghị quyết ban hành ra là đúng đắn, đáp ứng mong đợi của nhân dân nhưng tiến độ triển khai chưa đạt yêu cầu. Đồng chí thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố nêu. Đồng thời đề nghị phải tiếp tục tăng cường mạnh mẽ công tác quản lý thu chi ngân sách. Liên quan đến vấn đề quản lý đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các Tổ quản lý đô thị đang thực hiện thí điểm tại các địa phương tiếp tục duy trì Tổ quản lý đô thị và phải triển khai mạnh mẽ các công việc để đảm bảo tốt công tác quản lý đô thị trên địa bàn; nghiên cứu tham mưu trong việc phân bổ nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến khối THPT theo lộ trình để thông qua tại Kỳ họp HĐND cuối năm vào tháng 12/2109, theo đó, đến năm 2020, miễn học phí đến khối THCS, đến năm 2021 miễn học phí đến khối THPT; chỉ đạo Sở Lao đông, Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án trình tại Kỳ họp HĐND thành phố vào tháng 12/2019 cơ chế, chính sách để hỗ trợ gạch, xi măng cho các hộ nghèo trên toàn thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, quan điểm của thành phố là công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội phải luôn đi trước một bước so với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; và đề nghị với từng nghị quyết được HĐND thành phố ban hành thì hàng tháng, hàng quý phải có báo cáo, thống kê đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện, phải rà soát để đảm bảo các nghị quyết được lan tỏa trong nhân dân.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành cần tập trung cao triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa phải tập trung để triển khai các nhiệm vụ để tiến tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 6 tháng đầu năm 2019: Kinh tế – xã hội thành phố đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác