Print Thứ Hai, 27/06/2022 16:00 Gốc

Tính đến hết 31/5/2022, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thu được 31.697,84 tỷ đồng, đạt 49,8% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 47,27% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 4.794,44 tỷ đồng (tương ứng 17,82%) so với cùng kỳ năm 2021

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 26.982,96 tỷ đồng, đạt 48,2% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (55.930 tỷ); đạt 45,89% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (58.800 tỷ đồng); đạt 44,97% chỉ tiêu UBND thành phố giao phấn đấu (60.000 tỷ đồng), tăng 3.496,04 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo báo cáo của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2022 đạt khoảng 9.906 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.563,27 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 40,42 triệu USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 5.342,47 triệu USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 2.444,58 triệu USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2021.

5 tháng đầu năm, thu ngân sách Hải quan tăng 17,82% so với cùng kỳ (Ảnh minh họa).

Xét theo từng mặt hàng cụ thể, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị tăng so với cùng kỳ năm 2021. Mặt hàng ô tô đạt 104,81 triệu USD tăng 9,3%; mặt hàng xe máy đạt 0,79 triệu USD tăng 148,8%; mặt hàng linh kiện phụ tùng xe máy đạt 2,1 triệu USD tăng 11%; mặt hàng xăng dầu đạt 132,76 triệu USD tăng 74,5%; mặt hàng sắt thép đạt 376,05 triệu USD tăng 48,6%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,73 triệu USD tăng 4%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 1.704,97 triệu USD tăng 5%.

Kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng ô tô, xe máy, linh kiện phụ tùng xe máy, xăng dầu, sắt thép, mỹ phẩm, máy móc thiết bị cùng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, mặt hàng ô tô đạt 102,43 triệu USD tăng 7,2%; mặt hàng xe máy đạt 0,79 triệu USD tăng 149,7%; linh kiện phụ tùng xe máy đạt 2,04 triệu USD tăng 9%; mặt hàng xăng dầu đạt 131,56 triệu USD tăng 76,2%; mặt hàng sắt thép đạt 317,07 triệu USD tăng 57,8%; mặt hàng mỹ phẩm đạt 0,72 triệu USD tăng 3,5%; mặt hàng máy móc thiết bị đạt 519,87 triệu USD tăng 37,9%.

Ở chiều hướng ngược lại, kim ngạch nhập khẩu có thuế các mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô; bia rượu lại giảm so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô đạt 41,86 triệu USD giảm 43,9%; mặt hàng bia rượu đạt 1,66 triệu USD giảm 54,7%…

Thời gian tới, để tăng tốc trong thực hiện thu ngân sách, Cục Hải quan Hải Phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp để góp phần cải thiện, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, đúng pháp luật.

LIÊM ĐOÀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: 5 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng đạt thu ngân sách hơn 31 nghìn tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác