Print Thứ Sáu, 10/07/2020 18:30 Gốc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Theo đó, tại các địa phương, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công tiếp tục được nâng cao…

Bên cạnh những kết quả đạt, vẫn còn một số địa phương, do điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn, sự thiếu tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo nên việc triển khai một số nội dung của Chỉ thị còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhất là khâu: Giải quyết hồ sơ tồn đọng; công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ; việc hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp về công tác người có công với cách mạng.

Trong đó, đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham của toàn xã hội để 2 thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với mục tiêu đến hết năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, đồng thời tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

ANH THƯ

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công bị tồn đọng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác