Print Thứ Bảy, 10/12/2022 11:00 Gốc

Ngày 02/12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 5899/UBND-VH1 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, theo đó chỉ cho phép Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX tổ chức biểu diễn sau khi cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức chương trình Lễ kỉ niệm 13 năm thành lập Herbalife Việt Nam và đảm bảo các điều kiện tổ chức biểu diễn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2022, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX chưa có báo cáo và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật để cho phép tổ chức Lễ kỉ niệm 13 năm thành lập Herbalife Việt Nam tại Sân vận động Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX chỉ được tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Sân vận động Lạch Tray khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các thủ tục theo quy định của pháp luật; không được thực hiện các hoạt động nào khác ngoài nội dung biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận tại Văn bản số 5899/UBND-VH1 ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giao Công an thành phố chủ trì cùng các Sở: Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ, Công thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị DigiX; yêu cầu dừng tổ chức sự kiện trong trường hợp không đảm bảo các quy định pháp luật, xử lý nghiêm các dấu hiệu sai phạm theo quy định (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu kèm theo: Văn bản số 5899/UBND-VH1

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Yêu cầu dừng tổ chức sự kiện kỷ niệm 13 năm thành lập Herbalife Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray, trong trường hợp không đảm bảo quy định pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác