Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:08

9 tháng năm 2018, quận Đồ Sơn tập trung chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý khai thác khoáng sản và đánh bắt, nuôi trồng thủy sản khu vực đất có mặt nước ven biển trên địa bàn quận.

Theo đó, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện và tham mưu cho UBND quận ban hành quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản đối với 6 trường hợp vi phạm, thu 24.350.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Đồng thời, quận cũng thường xuyên theo dõi, cập nhập thông tin và cảnh báo thời tiết nguy hiểm, liên lạc với các tàu đánh cá xa bờ đảm bảo neo đậu an toàn khi gặp thời tiết nguy hiểm trên biển.

Công tác quản lý, tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển cũng được quận chú trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

NP – An ninh Hải Phòng 16/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử phạt 6 trường hợp vi phạm khai thác thủy sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác