Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:12

Tháng 7-2018, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, ngành nông nghiệp đã cấp 107 giấy chứng nhận, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy phép khai thác thủy sản, chứng nhận tàu cá cho các tổ chức và cá nhân, nâng tổng số giấy chứng nhận, xác nhận 7 tháng lên 475 giấy.

 Đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng VSATTP

Ngành cũng kiểm tra, chứng nhận hồ sơ đối với 69,8 tấn muối nhập khẩu. Đáng chú ý, qua kiểm tra 45 cơ sở kinh doanh, sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, các đơn vị chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 3 cơ sở vi phạm và kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ vận chuyển lâm sản thiếu thủ tục.

Đối với 1.890 mẫu nông sản, thủy sản, dịch bệnh động vật, thực vật đã lấy trong tháng 7, ngành đã gửi đi kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm.

 KC – An ninh Hải Phòng 05/09/2018

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Xử phạt 3 cơ sở kinh doanh, sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác