Print Thứ Sáu, 10/05/2019 02:24

Ngày 9/5/2019, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng có Thông báo số 208/TB-UBND về việc xử lý vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan, theo đó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng có chỉ đạo rõ, đình chỉ công tác giảng dạy 6 tháng và không bố trí làm chủ nhiệm trong 1 năm đối với cô giáo trường Tiểu học Quán Toan đã có hành vi đánh học sinh.


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử lý vi phạm đối với một giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác