Print Thứ Tư, 06/12/2023 14:00 Gốc

Theo báo cáo đánh giá của Công an thành phố, thời gian qua, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Ban An toàn giao thông thành phố đã có Văn bản 8337/VP-GT yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch hành động số 287/KH-UBND ngày 02/11/2023 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 22/5/2023 của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong hình hình mới.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm quy định về nồng độ cồn. Ảnh: Vũ Quỳnh.

Thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Chủ tịch giao Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố đầy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Giao Công an thành phố chủ trì, giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, xử lý các vi phạm với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tiến hành xác minh làm rõ các đối tượng vi phạm nồng độ cồn, đề xuất xử lý theo quy định.

Giao Sở Nội vụ căn cứ danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông xác định, xử lý theo quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác