Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

Xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động
khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Thủy Nguyên
 

Liên quan đến việc Báo Nhân dân, Báo Pháp
luật và Xã hội ngày 11/7/2017 đăng bài phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản
trái phép tại khu vực núi Thành Dền, núi Phượng Hoàng gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến môi trường, cảnh quan và an ninh trên địa bàn.

UBND thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo giao Chủ
tịch UBND huyện Thủy Nguyên kiểm tra, ngăn chăn các hoạt động khai thác khoáng
sản trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Thực hiện
trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác
theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tiếp tục
xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

UBND thành phố yêu cầu Công ty Thương mại
Thủy Nguyên dừng ngay các hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực trên, nghiêm
túc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản; khẩn trương lập Đề
án đóng cửa mở khoáng sản theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì,
cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực
hiện, trong trường hợp doanh nghiệp không chấp hành thì kiên quyết xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật, đồng thời khẩn trương hoàn thiện Phương án bảo vệ
khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số
158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, trình UBND thành phố phê duyệt.

Trước đó, ngày 05/7/2017 Sở Tài nguyên và Môi
trường đã kiểm tra thực địa  tại khu vực
núi Thành Dền, núi Phượng Hoàng thuộc địa bàn xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên và
xác định đang có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm biến dạng địa
hình trên diện rộng, gây thất thoát khối lượng lớn tài nguyên khoáng sản tại
khu vực này, tại thời điểm kiểm tra đang có máy xúc, máy khoan đang hoạt động.

Theo quy hoạch , khu vực núi Phượng Hoàng nằm
trong danh mục khu vực có khoáng sản thuộc quy hoạch trồng và phát triển rừng
đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất đã được UBND thành phố phê duyệt
đề án điều chỉnh khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 04/8/2015.
Khu vực núi Thành Dền trước đây UBND thành phố đã cho phép Công ty Cổ phần
Thương mại Thủy Nguyên khai thác tận thu khoáng sản đá silic trong ranh giới,
diện tích 5,7ha theo Quyết định số 3201/QĐ-UB ngày 13/12/2002 (với thời hạn
khai thác 03 năm); sau đó UBND thành phố tiếp tục cấp Giấy phép khai thác
khoáng sản số 2758/GP-UBND ngày 21/12/2006 cho phép Công ty Cổ phần Thương mại
Thủy Nguyên tiếp tục khai thác silic tại khu vực này trong diện tích 4,66 ha,
thời hạn khai thác là 4,5 năm (hết hạn tháng 6/2012).
 

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác