Print Thứ Ba, 31/03/2020 21:40 Gốc

Để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và áp dụng thống nhất các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 54/STP-XLVPHC&TDTHPL về việc xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng chống dịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác