Print Thứ Sáu, 27/03/2020 23:09 Gốc

Sở Thông tin Truyền thông vừa có Văn bản số 609/STTTT-CNTT về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện thủ tục hành chính nhằm phòng chống dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Xử lý, giải quyết công việc trên môi trường mạng điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác