Print Thứ Hai, 16/08/2021 12:45 Gốc

Ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Văn bản số 5590/UBND-NC về việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ đã được cấp mã QR Code.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Tổ kiểm tra, Tổ tuần tra theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố; các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân trên địa bàn quận, huyện xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo tính răn đe.

Đồng thời, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Việc xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (đường bộ) đã được cấp mã QR Code thực hiện theo quy định pháp luật. Trong trường hợp xác định có tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì áp dụng hình thức phạt tiền đến mức tối đa của khung tiền phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Trong quá trình xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến phương tiện vận tải hàng hóa (đường bộ), sau khi xử phạt theo thẩm quyền, chuyển thông tin về Sở Giao thông vận tải để xem xét thu hồi thẻ QR Code (không cấp lại). Thường xuyên cập nhật các hành vi vi phạm mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các Tổ kiểm tra, Tổ tuần tra triển khai thực hiện.

Tài liệu chi tiết tải tại đây Văn bản số 5590/UBND-NC.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ đã được cấp mã QR Code
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác