Print Thứ Sáu, 03/04/2020 17:10 Gốc

Ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 2437/UBND-VX  về việc xét nghiệm COVID-19 đối với người cần xuất cảnh.

Cụ thể như sau:

1. Đối với người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Hải Phòng và người Hải Phòng cần xuất cảnh vì lý do đặc biệt và có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 thì phải có đề nghị chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao của nước đến hoặc tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam hoặc tại nước đến.

2. Đề nghị cấp Giấy xác nhận của cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên Hiệp quốc cho các đối tượng nêu trên phải gửi đến Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; gửi đến Sở Ngoại vụ để thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xét nghiệm COVID-19 đối với người cần xuất cảnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác