Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh tại văn bản số 1286/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Công văn cho biết, vừa qua trên địa bàn thành phố xảy ra việc giáo viên phạt học sinh súc miệng băng nước giặt giẻ lau bảng. Vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến thể chất, tinh thần của học sinh; uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo; an ninh, an toàn trường học và gây bức xúc trong xã hội.

Thực hiện công văn số 1295/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 5/4/2018 của Bộ GD-ĐT; nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở ngành liên quan và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên Nghị định số 80/2017/ND-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; các văn bản của Bộ GD-ĐT và UBNDTP về đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo; tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học; xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học; hoàn thiện và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong tất cả các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục; tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện và xử lý nghiêm thoe quy định của pháp luật  đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công bố công khai kết quả xử lý.

Cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các trường học tăng cường công tác tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo viên để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho học sinh; thiết lập công khai đường dây nong và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Rà soát cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục, kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà giáo; đồng thời bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, xây mới các công trình còn thiếu; việc cải tạo các công trình khác thành trường học cần tuân thủ các yêu cầu của thiết kế trường học, đáp ứng mục đích và tính đặc thù của đối tượng sử dụng.

Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBNDTP nếu để xảy ra việc mất an ninh, an toàn trường học; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất về UBNDTP (qua Sở GD-ĐT). Giao Sở GD-ĐT chủ trì tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị báo cáo UBNDTP và Bộ GD-ĐT theo quy định.

Hải Hậu Báo an ninh Hải Phòng 16/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xảy ra mất an toàn trường học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác